Exclusive Looks

Update 16-01-2021

Lieve mensen, Heel erg bedankt voor al jullie e-mails. Jullie positieve berichten ondersteunen mij enorm

Ik kan helaas niet alles beantwoorden. Binnen enkele dagen worden mogelijk ingrijpende gebeurtenissen aangekondigd.

In afwachting daarvan houd ik jullie op de hoogte via deze site.

Mogelijk definitief gesloten

 

Beste gast,

 

Vanwege de buitenproportionele lockdown maatregelen en met de aanstaande verlenging van de huidige lockdown in zicht moet ik mogelijk een definitieve sluiting in overweging nemen. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen.

Onder voorbehoud kan er vanaf 16-02-2021 geboekt worden voor de standaard behandelingen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen zijn alle uitgebreide kleuringen tijdelijk niet te boeken.

Iedereen die de nieuwsbrief ingeschakeld heeft staan ontvangt voor het einde van de maand een definitief bericht met meer informatie.

Mijn excuses voor het ongemak


Update 16-01-2021

Dear people, Thank you so much for all your emails. Your positive messages support me enormously

Unfortunately, I cannot answer everything. Within a few days potentially major events will be announced.

In the meantime I will keep you informed via this site.

Possibly permanently closed

 

Dear guest

 

Because of the disproportional lockdown measures and with the imminent extension of the current lockdown in sight, I may have to consider a definitive closure. I do everything I can to prevent this.

Untill further notice bookings can be made from 16-02-2021. Bookings for standard treatments can be made from 16-02-2021. In order to be able to help as many people as possible, all extended color treatments are temporarily not bookable.

Everyone who has activated the newsletter will receive a final message before the end of the month.

My apologies for the inconvenience