Algemene voorwaarden gebruik online-agenda 2021


 1. Exclusive Looks is een salon exclusief voor volwassenen.
 2. Voor elke verandering van haarkleur doet u er verstandig aan om ruim vooraf alleen het gratis consult te boeken. Indien op de dag van de afspraak blijkt dat een behandeling niet kan doorgaan omdat u een verkeerde boeking heeft gedaan word deze tijd middels een factuur in rekening gebracht.
 3. Komt u voor de eerste keer? Boek dan alleen een knipafspraak. Voor een haarkleuring moet ik eerst uw haar hebben gezien en beoordeeld. Daarna kunnen de nodige behandelingen en tijd correct worden gereserveerd in de agenda.
 4. Exclusive Looks is een totaalconcept. Daarom kleur ik alleen uw haar indien het ook door mij is geknipt en knip ik alleen uw haar indien ook door mij is gekleurd. 
 5. Vakwerk heeft tijd nodig en soms kan een behandeling uitlopen. Houd hier rekening mee in uw planning met anderen.
 6. Bij gebruik van deze online service, waarbij u rechtstreeks in mijn agenda uw behandeling(en) mag inboeken, draagt u vanzelfsprekend ook de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de gereserveerde tijd en de daaraan verbonden kosten.
 7. In uw bevestiging en herinnering emails vind u linkjes waarmee u tot 12 uur voorafgaand uw afspraak kunt annuleren of verplaatsen.
 8. Dit boekingsysteem werkt volledig automatisch en is bovendien gecertificeerd waardoor de bevesting en herinnering emails nooit als spam worden aangemerkt. Bovendien krijgt u één dag vooraf nog een herinnering per sms. 
 9. Indien u niet komt opdagen word daarom 100% van het totaal aan gereserveerde behandelingen in rekening gebracht voor de "No show" en moet worden voldaan voordat een nieuwe afspraak kan worden geboekt.
 10. U bent verantwoordelijk om de bevestigingmails van uw boekingen bij te houden. Bij dubbele boekingen op dezelde dag word 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

General terms and conditions of use online agenda 2021


 1. Exclusive Looks is a salon exclusively for adults. 
 2. For any change of hair colour, it is recommended that you only book the free consultation well in advance. If, on the day of the appointment, it turns out that a treatment cannot be done because of a wrong booking, this lost bookingtime costs will be charged.
 3. Are you visiting for the first time? Then just book a haircut appointment. In order to colour your hair, I must have seen and assessed your hair first. After that, the necessary treatments and time can be booked correctly in the agenda.
 4. I only colour your hair if it is cut by me and only cut your hair if it is also coloured by me.
 5. Craftsmanship needs time and sometimes a treatment can be delayed. Take this into account in your planning with third parties.
 6. When using this online service, where you can book your treatment(s) directly in my calendar, you are of course also responsible for meeting the reserved time.
 7. In your confirmation and reminder emails you will find links that allow you to cancel or reschedule your appointment up to 12 hours in advance.
 8. This booking system operates fully automatically and is certified so the confirmation and reminder emails will never end up in spam. In addition, you will receive a reminder by SMS one day in advance.
 9. If you do not show up, 100% of the total amount of reserved treatments will be charged for the "No show" and must be paid before a new appointment can be booked.
 10. You are responsible for keeping track of the confirmation emails of your bookings. In case of double bookings on the same day, 100% of the reserved time will be charged.