Home » Algemene voorwaarden agenda

Algemene voorwaarden gebruik online-agenda


 • Exclusive Looks is een salon exclusief voor volwassenen. 
 • Komt u voor de eerste keer? Boek dan alleen een knipafspraak. Voor een haarkleuring moet ik eerst uw haar hebben gezien en beoordeeld. Daarna kunnen de nodige behandelingen en tijd correct worden gereserveerd in de agenda.
 • Vakwerk heeft tijd nodig en soms kan een behandeling uitlopen. Houd hier rekening mee in uw planning met anderen.
 • Bij gebruik van deze online service, waarbij u rechtstreeks in mijn agenda uw behandeling(en) mag inboeken, draagt u vanzelfsprekend ook de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de gereserveerde tijd.
 • In uw bevestiging en herinnering emails vind u linkjes waarmee u tot 12 uur voorafgaand uw afspraak kunt annuleren of verplaatsen.
 • Dit boekingsysteem werkt volledig automatisch en is bovendien gecertificeerd waardoor de bevesting en herinnering emails nooit als spam worden aangemerkt. Bovendien krijgt u één dag vooraf nog een herinnering per sms. 
 • Indien u niet komt opdagen word daarom 50% van het totaal aan gereserveerde behandelingen in rekening gebracht voor de "No show" en moet worden voldaan voordat een nieuwe afspraak kan worden geboekt

General terms and conditions of use online agenda


 • Exclusive Looks is a salon exclusively for adults. 
 • Are you visiting for the first time? Then just book a haircut appointment. In order to colour your hair, I must have seen and assessed your hair first. After that, the necessary treatments and time can be booked correctly in the agenda.
 • Craftsmanship needs time and sometimes a treatment can be delayed. Take this into account in your planning with third parties.
 • When using this online service, where you can book your treatment(s) directly in my calendar, you are of course also responsible for meeting the reserved time.
 • In your confirmation and reminder emails you will find links that allow you to cancel or reschedule your appointment up to 12 hours in advance.
 • This booking system operates fully automatically and is certified so the confirmation and reminder emails will never end up in spam. In addition, you will receive a reminder by SMS one day in advance.
 • If you do not show up, 50% of the total amount of reserved treatments will be charged for the "No show" and must be paid before a new appointment can be booked.