PRIVACYSTATEMENT 2021


Raf Visser Exclusive Looks, gevestigd aan Orchideeënstraat 20 Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.rafvisser.nl

Kluizenaarstraat 16

5641 HH Eindhoven

Tel: 31 0 40 294 0960

G. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Raf Visser Exclusive Looks te bereiken via dit contactformulier

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Raf Visser Exclusive Looks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken voor de webshop, het invullen van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Raf Visser Exclusive Looks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, dien dan een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in via het contactformulier.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Raf Visser Exclusive Looks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Raf Visser Exclusive Looks analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Raf Visser Exclusive Looks volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn diensten beter kan afstemmen op jouw behoefte.

 • Raf Visser Exclusive Looks verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Raf Visser Exclusive Looks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de bewaartermijnen van 12 maanden na het laatste bezoek aan mijn salon voor de volgende persoonsgegevens:

   • Voornaam

   • Achternaam

   • Adres

   • Woonplaats

   • Geboortedatum

   • Telefoonnummer

   • E-mail adres

Ben je langer dan 12 maanden niet meer in mijn salon geweest dan word je klantenaccount verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Raf Visser Exclusive Looks deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Denk hierbij aan de digitale salon automatisering zoals jouw klantenaccount en Molly payments die je online betalingen via Ideal verwerkt.

Raf Visser Exclusive Looks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Raf Visser Exclusive Looks verstrekt jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Zonder toestemming worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Echter kunnen er dan ook geen afspraken meer worden geboekt.

 

Kapsel en make-up foto's van klanten op social media:

Het kan voorkomen dat ik in de salon vraag of ik van jouw nieuwe kapsel en/of make-up een foto mag maken. Uiteraard is dit geen privé hobby en heb ik de uitdrukkelijke bedoeling de foto's te plaatsen op de bekende social media platforms zoals; Facebook, Instagram, Google+ etc. Er bestaat immers geen betere reclame dan een foto van een tevreden klant. Meestal plaats ik bij de foto ook de voornaam.

Je hebt het recht om je foto's te laten verwijderen of alleen je naam bij de foto te laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot verwijdering van alleen jouw naam en/of de foto's indienen via het contactformulier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Raf Visser Exclusive Looks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Raf Visser Exclusive Looks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden bij het contactformulier en de online agenda.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raf Visser Exclusive Looks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

Raf Visser Exclusive Looks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Raf Visser Exclusive Looks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

 

Raf Visser Exclusive Looks heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens van de desktop website via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk van de desktop en/of mobiele website-versie